Görüş

Tek Yol, Uluslararası İş Birliğinin Güçlendirilmesi

İnsanı ve doğayı ön planda tutan yeni bir küresel ekonomi inşa etmek gerekiyor

Koronavirüsle birlikte Türkiye, uzaktan iş ve eğitim modelini yeni öğrenmeye başladı. Oysa bu teknolojiler, Çin’deki günlük hayatta aktif şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla ülkede uygulanan uzaktan eğitim sistemi, başarılı bir şekilde yürütüldü. Çin, küresel eğitim anlamında hem öğrenci kabul eden hem de diğer bölgelere öğrenci gönderen bir ülke. Koronavirüs süreci ise uluslararası öğrenci gelirleri üzerine kurulu bir modelin kırılganlık oluşturduğunu gösterdi. Artık önümüzdeki dönemde öğrenciler, altın bilezik edinmeye ve daha ziyade bireysel rekabet avantajını geliştirmeye yönelik tercihlerde bulunacak.

Çin; şubat ayında sanayi üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 küçüldüğünü açıkladı. Martta ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla sadece yüzde 1 küçülme oldu. Bu da “U” tipi toparlanma sürecinin başladığını gösterdi. Artık insanı ve doğayı ön planda tutan yeni bir küresel ekonomi inşa etmek, devlet kademelerinden bireylere kadar sürekli olarak değişime, yeniliğe ve kapasite gelişimine yatırım yapmak gerekiyor. Ancak verimli bir küresel ekonomi, ülkelerin tek başına gerçekleştirilebileceği bir konu değil. Bu anlamda tek yol, uluslararası alanda iş birliğinin güçlendirilmesi. Koronavirüs, bu noktada da başka bir şansımızın olmadığını bizlere gösterdi.

Koç Üniversitesi-Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Altay Atlı

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like