Kapak

Temiz Bir Dünya, Sağlıklı Bir Gelecek

Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği, insan sağlığını da olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer almaktadır

Sanayi Devrimi sonrası fabrikalaşma süreciyle birlikte atmosferdeki sera gazı salınımı artış göstermiştir. Bu tarz gelişmeler küresel anlamda ortalama sıcaklıkların artmasına sebep olarak iklim değişikliğini beraberinde getirmiştir. Söz konusu değişiklik, mevsim kavramını âdeta ortadan kaldırırcasına olumsuz etkiler göstermektedir. Dolayısıyla mevsimlerin değişimine ayak uyduramayan insanların bağışıklık sistemi de zayıflamaktadır. Nitekim insan sağlığı, hava durumu ve iklimden kolayca etkilenmektedir. Yaşanan bu ekstrem durumlar insan sağlığı açısından olumsuz tabloları ortaya koymaktadır. Zira iklim değişikliği, bazı bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olabilmektedir. Özelikle Sahra Altı Afrika olarak adlandırılan bölgede yaşanan susuzluk, kronik veya bulaşıcı hastalıklar gibi birçok sorunun en büyük sebeplerinden biri iklim değişikliğidir.

Hava Kirliliği Koronavirüs Tarzı Hastalıklara Kapı Açıyor

Sera gazlarının oluşturduğu hava kirliliği, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gibi solunum enfeksiyonlarına da zemin hazırlamaktadır. Kirli havayı solumak, insanların solunum sistemine zarar verirken virüsün vücuda daha kolay girmesine yol açmaktadır. Ayrıca hava kirliliğinin astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklara sebebiyet verdiği de yadsınamaz bir gerçektir. Koronavirüs tarzı ölümcül virüslerin insanlarda bırakacağı hasarı minimuma indirgemek için hava kirliliğini önleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Hava kirliliğinin azalması, iklim değişikliğinin önüne geçecek ve dünyanın daha yaşanabilir olmasını sağlayacaktır. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir dünyada nefes almamız dileğiyle…

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like